العبوات الصناعية

SAPIN offers a wide range of industrial cans - for an equally wide variety of purposes. From paint to chemicals to putties, our cans offer the versatility to package both solvent and water based products. Using state of the art manufacturing techniques and premium tinplate our cans ensure to protect the contents from the environment and vice versa.

 

Tin 3-pc Cans(Paint/Industrial)[Cylindrical]

 

Can Number Volume Can Dimension(mm) Body Thickness(mm) Handle Type Closure
  Nominal Unit Bottom/W Top/L Height     Type
105AA 250.00 ml 105   58 0.2 n/a 3T Lever
105BA/105BB 500.00 ml 105   68 0.2 n/a 3T Lever
105CA/105CB 500.00 ml 105   80 0.2 n/a 3T Lever
105DA/105DB 750 ml 105   110 0.2 n/a 3T Lever
105EA/105EB 1.00 Ltr 105   128.5 0.2 n/a 3T Lever
105FA/105FD 1.00 Ltr 105   134 0.2 n/a 3T Lever
105FC/105FE 1.00 Ltr 105   134 0.2 n/a 3T Lever
105FB/105FF 1.00 Ltr 105   134 0.24 n/a 3T Lever
105GA/105GB 1.10 Ltr 105   150 0.2 n/a 3T Lever
105HA/105HB 1.50 Ltr 105   196 0.2 n/a 3T Lever
105IA 1.50 Ltr 105   195 0.2 n/a 3T Lever
165AA 1.25 Ltr 165   90 0.25 n/a 3T Lever
165BA/165BB 3.50 Ltr 165   180 0.24 Wire 3T Lever
165CA/165CB 3.50 Ltr 165   185 0.24 Wire 3T Lever
165DA 1.00 USG 165   192 0.24 Wire 3T Lever
165DB 1.00 USG 165   192 0.24 n/a 3T Lever
165DC 1.00 USG 165   192 0.24 Plastc 3T Lever
165EA/165EB 4.00 Ltr 165   209 0.24 Wire 3T Lever
165EC 4.00 Ltr 165   209 0.24 n/a 3T Lever
175AA 1.25 Ltr 175   66 0.25 n/a 3T Lever
175BA 2.50 Ltr 175   118 0.25 n/a 3T Lever
175BB 2.50 Ltr 175   118 0.25 Plastic 3T Lever
175CA 2.50 Ltr 175   127 0.25 n/a 3T Lever
175CB 2.50 Ltr 175   127 0.25 Plastic 3T Lever
175DA/175DB 3.00 Ltr 175   158 0.25 n/a 3T Lever
175JA 3.00 Ltr 175   160 0.25 Wire 3T Lever
175EA 3.50 Ltr 175   177 0.25 Wire 3T Lever
175FA 3.75 Ltr 175   184 0.25 Wire 3T Lever
175FB 3.75 Ltr 175   184 0.25 Plastic 3T Lever
175EB 4.00 Ltr 175   177 0.25 Plastic 3T Lever
175GA 4.00 Ltr 175   196 0.25 Plastic 3T Lever
175HA/175HB 5.00 Ltr 175   230 0.25 n/a 3T Lever
175IA 5.00 Ltr 175   236 0.25 Plastic 3T Lever
175IB 5.00 Ltr 175   236 0.25 Wire 3T Lever
175IC 5.00 Ltr 175   236 0.25 n/a 3T Lever
275AA 14.00 Ltr 268 275 320 0.32 Wire Seamed
275BA/275BC 20.00 Ltr 268 275 390 0.34 Wire Seamed
275EA 20.00 Ltr 268 275 390 0.34 Wire Seamed
275CA 20.00 Ltr 268 275 420 0.36 Wire Seamed
275DA 25.00 Ltr 268 275 470 0.34 Wire Seamed

 

Tin 3-pc Cans(Paint/Industrial)[Conical]

 

Can Number Volume Can Dimension(mm) Body Thickness(mm) Closure
  Nominal Unit Bottom/W Top/L Height   Type
202AA/202AB 4.00 Ltr 192 202 160 0.25 Plug Lid
202BA 5.00 Ltr 192 202 198 0.25 Plug Lid
285AA 10.00 Ltr 268 285 238 0.34 16-Plug Lid
285MA 12.00 Ltr 268 285 270 0.32 16-Plug Lid
285BA 12.00 Ltr 268 285 300 0.32 16-Plug Lid
285CA 14.00 Ltr 268 285 320 0.32 16-Plug Lid
285DA 14.00 USG 268 285 333 0.32 16-Plug Lid
285EA 16.00 Ltr 268 285 345 0.34 16-Plug Lid
285FA 18.00 Ltr 268 285 360 0.34 16-Plug Lid
285GA 20.00 Ltr 268 285 365 0.32 16-Plug Lid
285HC 20.00 Ltr 268 285 370 0.32 16-Plug Lid
285HA/285HE 20.00 Ltr 268 285 370 0.34 16-Plug Lid
285HF/285HG 20.00 Ltr 268 285 370 0.34 16-Plug Lid
285HD/285HB 20.00 Ltr 268 285 370 0.36 16-Plug Lid
285JA 22.00 Ltr 268 285 380 0.36 16-Plug Lid
285JA 25.00 Ltr 268 285 440 0.34 16-Plug Lid
285LA 30.00 Ltr 268 285 490 0.34 16-Plug Lid
TOP TOP